یکشنبه 19 دی 1395 @ 22:55

درگذشت بزرگ مرد تاریخ

امشب یکی از بزرگان تاریخ درگذشت.


آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی


خدایش بیامرزاد و روحش شاد.