دلم بابونه و باران
دلم یک دشت بی پایان
دلم یک هم سُرایی با صدای آب
دلم انگیزه می خواهد
دلم رفتن ،
دلم تغییر می خواهد
دلم دریا ،
دلم یک ساحل از شنهای سَرگردان
دلم باد و هوایِ ابری و موجِ خروشان و منِ بنشسته در ساحل،
دلم یک خواب می خواهد
دلم شوقی به یک رویا ... دلم پرواز میخواهد.....
هوای خشک و بی باران
عبوس و داغ و بی پایان
من و تاریکی و ماتم
تمام روح من آزرده از تکرار بی سامان
دلم ذوقی به یک لبخند
دلم شوقی به یک ترفند
دلم یک جرعه از عطر اقاقی ، نرگس و پونه
دلم تغییر بی برگشت میخواهد
دلم، دل کندن و رفتن
از این کوی و از این برزن
دلم امیــــــــــــــــــد
میــــخواهـــــــــــــد


تاریخ : چهارشنبه 27 بهمن 1395 | 14:05 | نویسنده : marzi |


  • paper | خرید رپورتاژ آگهی دائمی | بازی آنلاین
  • ماه دامین | خرید رپورتاژ دائمی